Sal, service og reiseliv

Du lærer

 • kundebehandling og sal
 • administrasjon og digitale verktøy
 • økonomisk og berekraftig drift
 • om entreprenørskap
 • om reiseliv og turisme
 • planlegging og gjennomføring av tryggleikstiltak

Du bør vere

 • høflig og serviceinnstilt
 • interessert i å kommunisere med menneske
 • open for ulike kulturar og tradisjonar
 • organisert, ryddig og strukturert

Du kan bli

 • salgsmedarbeidar eller reiselivsmedarbeidar
 • administrasjonsmedarbeidar eller resepsjonist
 • vektar

Sjå alle yrke og kompetansar

Arbeidsstader

 • butikkar eller eiga bedrift
 • kontor og hotell
 • vaktselskap, alarmsentralar eller flyplassar
 • turisme- og reiselivsbedrifter

Videre utdanning

Yrkesfagleg opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller utan fag- eller sveinebrev). Etter fullført yrkesfagleg opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta vidare utdanning:

Snarvegar